Konsten att upprätta och leda en funktion för omvärldsanalys (BI/CI)
Tips: Vi får ibland frågan om det finns någon litteratur riktade direkt till ansvariga för att upprätta och leda en funktion för omvärldsanalys (BI/CI). Problematiken är ständigt aktuell för de som blivit utsedda att axla denna roll i sin organisation.
Ämnet brukar oftast behandlas som en kort passus i den vanliga facklitteraturen – men inte mycket mer. Det finns dock en bok som vänder sig till denna målgrupp som kanske kan vara intressant speciellt för personer som är nya inom området. Den är från år 2003 och heter “The Manager’s Guide to Competitive Intelligence” (ISBN: 1567205712) och är författad av John McGonagle och Carolyn Vella.
Boken tar t.ex. upp relationen till, och vad man ska tänka på när man tar hjälp av externa omvärldsanalyskonsulter.

Mer information, och boken för köp, finns hos Amazon: “The Manager’s Guide to Competitive Intelligence”