Konsten att överträffa konkurrenterna kartlagd
Vad är det som gör att ett företag konsekvent kan överträffa konkurrenterna och till och med överträffa sig självt? Vilken är hemligheten bakom långsiktiga konkurrensfördelar? Ett svar är innovativa managementmetoder. I den nyöversatta boken ”Ledarskapets milstolpar” som Liber nu lanserar presenteras idéer från de senaste 150 åren om hur företag kan organisera, koordinera, motivera och allokera resurser för att nå framgång. Ledarskapets milstolpar presenterar de 50 viktigaste managementmetoderna som alla, på olika sätt, har bidragit till att forma dagens företag. Det handlar om metoder inom alla områden – från arbetsprocesser och pengar till personal och kundrelationer, till exempel ”sex sigma”, ”balanserat styrkort”, ”corporate venturing”, ”supply chain management” och ”customer relationship management”. Författarna Michael J. Mol och Julian Birkinshaw, bägge verksamma vid London Business School, undersöker i boken vilken effekt de här metoderna har på hur företag sköts idag. Författarna tittar på varför metoderna en gång behövdes, hur de kom till, hur de spreds vidare och vilken roll innovatörerna har spelat.

Källa: Liber AB