Konsten att göra korrekta kommunala prognoser
Experian introducerar nu en nyhet i Sverige som enligt företaget ska ge möjligheten att ta fram realistiska kommunala ekonomiska prognoser. Den 28 april 2006 i Stockholm håller man ett seminarium om detta där bl.a. ekonomiska drivkrafter, Experians regionala prognoser som en jämförelse mellan Sverige och övriga Europa kommer att presenteras. Seminarieavgiften är 200 kr plus moms. Alla deltagare får enligt uppgift Experians senaste regionala ekonomiska rapport för Sverige. Det finns ett begränsat antal platser så anmälan bör göras snarast om du är intresserad.

Källa: Experian