Konkurrentanalys via Internetadress
I “den nya ekonomin” krävs det även nya redskap för att analysera vad ens konkurrenter har för sig. Detta är ett faktum som även Dagens Industri härom veckan påpekade i en artikel. Det är egentligen inget nytt, men kan vara effektivt och värt att nämnas. Vad det handlar om är att undersöka registrerade Internetadresser. Detta är mycket intressant ur detta perspektiv, då de kan ge tips om vad som är “på gång”. Anledningen till detta är de flesta som registrerar en site vill att dess namn skall beskriva verksamheten på bästa sätt. Rent praktisk är det enkelt, bara skriv in ett företags namn och se vad som dyker upp. En av de större tjänsterna för detta är Network Solutions WHOIS databas (se länk nedan) där du kan ta fram .com , .net samt .org adresser.
Sources : Network Solutions’ WHOIS database