Konkurrensverket väljer IT Piloternas plattform för omvärldsbevakning
Företaget IT Piloterna uppger idag att Konkurrensverkets egna omvärldsbevakning till deras intranät kommer att hanteras via IT Piloternas system Internet Intelligence Platform (IIP). Konkurrensverkets har testat IIP-systemet under tre månader före implementeringen idag. Andra kunder som använder IIP-systemet är t.ex. SCB, Kommunal och Formas. För mer information kontakta IT Piloterna.

Källa: IT Piloterna