Konferens om länders krishantering i Europa
Den 28 januari 2009 i Stockholm arrangerar den nybildade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Försvarshögskolan en konferens på temat ”Crisis Management in Europe: What role for the EU and the 2009 Swedish Presidency?”.
Det främsta syftet med konferensen är att presentera resultaten av den forskning som bedrivs inom ramen för forskningsprogrammet ”European Union Crisis Management” (EUCM). EUCM-programmet är ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Utrikespolitiska Institutet och Louisiana State University och finansieras av MSB. Under konferensens förmiddag kommer bl.a. frågan om det svenska ordförandeskapets beredskap att hantera en större kris inom EU att behandlas. Eftermiddagen ägnas åt en djupdykning inom olika områden. Tre arbetsgrupper kommer att bildas med inriktning mot frågor avseende ”early warning”, svårigheterna med att få stater att gå samman och bidra till gemensamma nyttigheter och fr??gor om vilken innebörd solidaritetskonceptet har och kan få inom EU.
För anmälan och konferensprogram kontakta Försvarshögskolan. Sista anmälningsdag är den 16 januari 2009.

Källa: Försvarshögskolan