Konferens om framtidens ledare
Den 7 juni i Stockholm anordnar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ett nationellt halvdagsseminarium på temat ledarskap idag och i framtiden. Trender och framtidens chefskap diskuteras av flera talare där den mest namnkunniga är Volvos koncernchef, Leif Johansson som bl.a. talar om företagskultur som viktig konkurrensfaktor. För mer information och anmälan gå till IVA:s hemsida.

Källa: IVA