Konferens om “e-business i traditionella företag”
Vad passar bättre än en konferens om “e-business i traditionella företag”, nu när den nya ekonomins nystartade företag går i konkurs på löpande band. Även om många företag har misslyckats (av många olika skäl) så tvivlar få på den stora betydelsen av e-affärer i det framväxande nätverksbaserade näringslivet. Det är i detta sammanhang som våra sk traditionella företag har det bästa utgångsläget för att med lönsamhet utveckla de elektroniska affärerna. Redan etablerade sunda företag med inarbetad marknad och omfattande kundkontakter kan om de “sköter sina kort rätt” bli mycket framgångsrika i Internetekonomin. Frågan är dock om dessa företag besitter den nytänkande innovationskraft som är så viktig i dessa sammanhang? Det gäller t ex att våga krossa sina egna värdekedjor innan någon annan gör det.
Om du är intresserad av ämnet så arrangerar Conferator konferensen “e-business i traditionella företag” i Stockholm den 22-23 november. För mer information om program, föreläsare mm följ länken nedan.

Källa: E-business i traditionella företag (Conferator)