Konferens i Stockholm om patentinformation
EPO:s “Patent Information Conference 2008” hålls den 28-30 oktober 2008 i Stockholm och riktar sig till informationsspecialister och andra som söker information om patent. I år är även svenska Patent- och registreringsverket, PRV, medarrangör till konferensen. Under arrangemanget kan man delta i workshops och seminarier samt träffa innovatörer, industrin och olika ombud. Även representanter från internationella patentverk och patentorganisationer finns på plats. Observera dock att nu på fredag den 19 september är sista anmälningsdagen för deltagande.

Källa: EPO