Konferens: Bättre beslut med omvärldsanalys
Under dagarna 9-11 november anordnar den internationella organisationen SCIP årets europeiska omvärldsanalyskonferens “SCIP 2005 European Summit”.
Undertiteln till konferensen som hålls i London är i år ”Better Decisions through Competitive Intelligence” och i konferensprogrammet finns många intressanta föreläsningar att ta del av från ett brett urval av företag och föreläsare. För mer information och anmälan kontakta SCIP.

Källa: SCIP 2005 European Summit