Knowledge Partner får order av myndighet på 15 Mkr för informationskoordinationsutbildning
AddNodes dotterbolag Knowledge Partner har fått nytt förtroende från myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY). Uppdraget avser informations- och medieutbildning under 2005 – 2008. Fullt nyttjad uppgår värdet till 14,8 MSEK.
Den kvalificerade yrkesutbildningen benämnd Informationskoordination med Teknik och Mediekunskap (ITM) syftar till att utbilda projektledare med kunskap om koordination av informationsflöden, produktion av material för flerkanalspublicering samt tekniska kunskaper om informationshantering.

Knowledge Partner bedriver tillsammans med Teknik i Media, systerbolag inom AddNode-koncernen, sex olika KY-utbildningar inom IT och Media. ITM-utbildningen bedrivs i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm och Diabas. Nästa utbildningsstart sker i augusti 2005 och blir den femte klassen projektledare som kommer att examineras. Avtalet med KY-myndigheten löper 2005-2008.

“Näringslivet efterfrågar duktiga projektledare med kunskaper inom både informationsflöden och medieteknik. AddNodes affärsområde Media, där Knowledge Partner ingår, verkar professionellt inom dessa områden och kan därför etablera en god kompetensgrund inom utbildningen”, säger Mats Åkesson affärsområdeschef Media.

Källa: AddNode AB