Knowledge Mapping – Var finns kunskapen?
Organisationen APQC har nu släppt en ny publikation med titeln ”Knowledge Mapping: The Essentials for Success” det är en bok som beskriver denna intressanta teknik med Knowledge Mapping för att hjälpa företag och organisationer med att t.ex. bestämma vilken typ av kunskapskarta som är lämplig i deras organisation. Boken bygger på mer än sju års forskning på APQC och av författaren Wesley Vestal, senior KM project manager på APQC.

Att förstå var den interna kunskapen finns är även en nyckelkomponent inom omvärldsanalysområdet för att på bästa sätt kunna utnyttja de interna resurserna.
Boken går grundligt igenom hela processen med att identifiera och kartlägga kunskap. Allt från insamling, bedömning, lagring och spridning av kunskap och information. Tekniken med ”Knowledge mapping” är intressant och används i en hel del branscher för dess förtjänster som ett bra verktyg att identifiera kunskap, hitta kunskapsluckor och andra möjligheter för att förbättra en organisations resultat genom kunskapsdelning eller kunskapsåteranvändning. Boken finns nu att köpa hos APQC, se länk nedan.

Källa: APQC Publikationer