KM – kunskapsarkivering eller kunskapsaktivering?
Rubriken ovan är titeln på Sveriges Tekniska Attachéers årsbok för 1999. I boken beskrivs Knowledge Management i Europa, USA och Asien för att ge exempel på den lärande organisationen utifrån gränssnittet mellan organisation och teknik. KM-boken kan beställas av Sveriges Tekniska Attachéer (Statt). Just nu finns även på deras hemsida OH-bilderna från det frukostseminarie som Statt höll om Knowledge Management den 29-30 september 1999.
Sources : Sveriges Tekniska Attachéer