Klassisk källa för länderanalys uppdaterad
Amerikanska CIA:s “The World Factbook” har information om mer än 260 länder och områden på totalt dryga 700 sidor. CIA meddelar nu att man har uppdaterat The World Factbook med nya uppgifter från 2006. Innehållet täcker information om geografi, befolkning, regering, ekonomi, kommunikationer, militär och transnationella uppgifter av vikt. The World Factbook 2006 kan köpas som bok från The National Technical Information Service (NTIS) men det smartaste är att gratis få tillgång till informationen i den webbaserade versionen ”The online Factbook” direkt från CIA.

Källa: National Technical Information Service (NTIS)