KF Fastigheter strukturerar sin omvärldsanalys med Perspective
KF Fastigheter utvecklar och förvaltar detaljhandelsfastigheter med geografiskt fokus på Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen. Samtidigt är bolaget en viktig stödfunktion för Coop i etablering och utveckling av nya och befintliga butiker.

– För att vi ska bli riktigt framgångsrika i våra ambitioner och vår affär, krävs bland annat ett system och en metodik för strukturerad omvärldsanalys så att vi på ett snabbt och effektivt sätt får fram den information som är affärskritisk för oss, säger Jan Lindgren, chef kommunikation & IT på KF Fastigheter.

I och med implementeringen lägger KF Fastigheter sin omvärldsbevakning och omvärldsanalys i Wide narrows marknadsledande systemstöd Perspective. Systemstödet ger KF Fastigheter en företagsgemensam kunskapsbank, faktabaserade beslutsunderlag samt en presentation av affärskritisk information på intranätet.

– Inom fastighetsbranschen råder det en stor dynamik med en kraftig expansion och etablering, framförallt i storstadregionerna. Som fastighetsbolag är KF Fastigheter en del i denna utveckling. För Wide narrow är det mycket spännande att få KF Fastigheter att skapa en strukturerad omvärldsanalys för att de skall kunna få ut så mycket som möjligt av denna utveckling, säger Daniel Petersson, vd på Wide narrow.

Wide narrow Intelligence AB är specialister inom strukturerad omvärldsanalys. Med processen Wide narrow PERSPECTIVE erbjuder Wide narrow ett systemstöd och en välbeprövad metodik som förflyttar kundernas omvärldsanalys från externa konsulter till deras interna kompetens. Omvärldsanalysen presenteras i online producerade, visuellt attraktiva och faktabaserade beslutsunderlag. Wide narrow grundades 2005 och har kontor i Stockholm.

Källa: Wide narrow Intelligence AB