Katastrofer – oväntade men möjliga, är vi förberedda?
Vad händer om Stockholm drabbas av en jordbävning som i Kaliningrad 2004? Eller Göteborg av ett liknande skalv som vid Kosteröarna 1904? Hur förberedda är vi för det oväntade men möjliga? Katastrofer och katastrofhantering är tema för tidningen Framtider 4/2010 från Institutet för Framtidsstudier.

Estonias förlisning, Göteborgsbranden, Linateolyckan och Tsunamikatastrofen har lett till stora förändringar i svensk krishantering. ”Sverige står utan tvekan bättre rustat än för några år sedan”, menar Magnus Hjort, forskare och f.d. sekreterare i Informationssäkerhetsutredningen. Han får medhåll av Helena Lindberg vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Åsa Molde vid Socialstyrelsen. En helt annan bild ger fredsforskaren Wilhelm Agrell:

“Sverige har ingen kriskultur att falla tillbaka på och det är inget man enkelt rättar till med nya organisationer eller övningar. Dessutom kan en föreställning om god krisberedskap i sig vara kontraproduktiv och ge en överdriven känsla av säkerhet”, säger Wilhelm Agrell.

Statistiken visar att allt färre människor dör i katastrofer. Samtidigt tycks de ekonomiska konsekvenserna bli allt större, framför allt i den rika världen med sårbar infrastruktur. Det framhåller forskarna Sven Halldin, Roland Roberts och Sven-Erik Svärd, som dock pekar på en växande obalans mellan nord och syd och att de flesta dödsfall vid naturkatastrofer sker i fattiga länder med svag demokratisk struktur och bristfällig infrastruktur.

Framtider är en populärvetenskaplig tidskrift från Institutet för Framtidsstudier. Varje nummer kombinerar ett tema med bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor. I senaste numret av Framtider även: -Anna Olofsson om konsten att bedöma risker, -Markus Gossas om konspirationsteorier och katastrofer på nätet. På www.framtidsstudier.se kan du ladda ner det senaste numret.

Källa: Institutet för Framtidsstudier