Kartläggning av omvärldsanalysarbetet i Sveriges 500 största företag
I ett nytt uppsatsarbete presenterar nu Tobias Olsson & Christian Haglund, från Högskolan i Trollhättan-Uddevalla, resultaten från deras undersökning av omvärldsanalysarbetet i Sveriges största företag. De har gjort en kvantitativ enkätunderssökning för att söka svar på ett antal frågeställningar om hur storföretagen sköter sin omvärldsbevakning mm. Rapporten heter ”Sweden 500: -En studie över hur Sveriges 500 största företag bevakar och analyserar sin omvärld” och du kan nu ladda ner uppsatsen (pdf-fil, 256 kB) här på bidigital.