Karnov utvecklar sin tjänst för juridisk research
Sveriges jurister ställer idag tuffa krav på verktyg för juridisk research. Som en följd av utvecklingen av populära söktjänster på internet tvingas nu traditionella leverantörer av juridisk information att tänka om och satsa på nya lösningar.

På Thomson Reuters har man under de senaste 24 månaderna lagt merparten av sina resurser på att ta fram en helt ny tjänst, ”Nya Karnov”. En omfattande undersökning har gjorts för att kartlägga svenska juristers krav på nästa generations rättsdatabaser. Över 1600 jurister har på olika sätt fått uttrycka hur de allra helst vill arbeta med juridisk research. I undersökningen framkom bland annat att jurister är i stort behov av bättre sökmöjligheter som inte kan tillgodoses av de traditionella rättsdatabaserna idag. Många jurister upplevde t.ex. att de fick ett alldeles för omfattande sökresultat som dessutom var omöjligt att sortera eller hinna gå igenom.

”Våra kunder jämför oss med Google och det har tvingat oss att tänka om helt när det gäller vår syn på sökning. Den utveckling som har skett på internet under de senaste åren har medfört att våra kunder ställer helt andra krav på oss än vad vi är vana vid. I takt med att internet har utvecklats med nya tjänster som Facebook, där användaren själv kan påverka både struktur och innehåll, så växer också helt nya krav på personlig anpassning och smartare funktionalitet i rättsdatabaser fram”, säger Kristian Weberyd, Produktutvecklingschef på Thomson Reuters Professional AB.

Källa: Thomson Reuters Professional AB