Kämpande omvärldsbevakare minskade förlusten 2005
GetUpdated Sweden AB som är ett bolag officiellt noterad på NGM Equity levererade idag sin bokslutskommuniké för år 2005. Företagets kommuniké lyfter fram följande huvudpunkter för 2005:

 • Fjärde kvartalet uppvisade ett positivt resultat.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,4 (1,2) MSEK
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-2,6) MSEK.
 • Koncernens resultat per aktie var -0,01 kronor
 • Getupdated introducerade Nyhetsbevakaren.se, gratis nyhetsbevakning.

  -Verksamhetsåret 2005 inleddes med att den under 2004 beslutade nyemissionen registrerades och arbetet med att återställa den finansiella balansen kunde inledas. Under det andra kvartalet fokuserades arbetet med att utveckla och kommunicera tjänster som medför ekonomiska fördelar för kunden samt framtagande av ett kompetensutvecklingsprogram för kunder. Detta har varit en bidragande orsak till att nya företag och myndigheter anslutits till systemet och att resultatet för fjärde kvartalet var positivt, säger man på GetUpdated. Under fjärde kvartalet förstärktes likviditeten genom ett lån från aktieägare. Hela bokslutskommunikén finns nu att läsa på företagets hemsida.

  Som kommentar till ovan utdrag ur bokslutskommunikén kan man säga att omvärldsbevakaren GetUpdated har kämpat i motvind under många år utan att få upp omsättningen vilket förefaller vara ett av företagets stora problem.

  Källa: GetUpdated