Kairos Future vidareutvecklar tankar och metoder om scenarioplanering och strategi
Kunde millenniets första års oväntade händelser förutses och rent av omvandlas till affärsnytta? Det menar Mats Lindgren och Hans Bandhold i ”Scenario Planning- the link between future and strategy”, en ny bok från Kairos Future om scenarioplanering. Mycket av det otänkbara skulle kunna ha förutsetts genom scenarioplanering, hävdar författarna som skrivit boken om hur man blir långsiktigt konkurrenskraftig i en ständigt föränderlig värld.
Scenario Planning – the link between future and strategy är en ny bok från Kairos Future som beskriver tänkandet bakom scenarioplanering. Scenarioplanering är lika mycket en konst som ett praktiskt konkret managementverktyg, menar författarna Hans Bandhold och Mats Lindgren.

”Människan arbetar ständigt mentalt med scenarier. Hon tolkar signaler från omvärlden och omvandlar dessa till meningsfulla och begripliga bilder av framtiden”, säger Mats Lindgren.

Enligt Kairos Future visar aktuell strategiforskning att strategisk flexibilitet kan uppnås genom scenarioplanering för långsiktig konkurrenskraft och framgång. Författarna presenterar en verktygslåda för framtidstänkare med scenarioplanering i botten, tätt integrerad med strategi för att öka denna strategiska flexibilitet.
Boken förser läsaren med en rad koncept, modeller och verktyg. Den baseras på två decenniers konsultativt arbete med scenarioplanering som ett strategiskt verktyg i såväl privata företag som offentlig verksamhet.

”Man skulle kunna likna den mentala processen, som scenarioplanering innebär, med en seglats i skärgården om sommaren. I juli är de smala sunden fyllda av segelbåtar från när och fjärran och vindarna är svåra att förutsäga. Alla små öar orsakar ständiga vindförändringar, i såväl riktning som hastighet. Seglaren måste vara väldigt alert och det är förvånande hur få olyckor som inträffar på sjön. Anledningen till det är hjärnans extrema förmåga att tolka en enorm mängd information intuitivt och hålla koll på omgivningen simultant. Genom erfarenhet förbättrar seglaren ständigt sin förmåga att skapa och generera möjliga seglarscenarier”, berättar Hans Bandhold.

Boken Scenario Planning- the link between future and strategy ges ut på engelska och omfattar 180 sidor i fem avsnitt och publiceras av Palgrave Macmillan. Du kan läsa ett avsnitt ur boken genom att klicka här.

Källa: Kairos Future