Kairos Future storsatsar på utbildningar i omvärlds- och framtidsanalys
Nu utökar Kairos Future kraftigt sitt utbud av utbildningar inom omvärlds- och framtidsanalys.
“Vi har fått tydliga signaler om att behovet av fler och bättre utbildningar i omvärldsanalys efterfrågas i allt större omfattning”, säger Mats Lindgren, VD på Kairos Future.
Från nu i höst erbjuder Kairos kunderna ett stort utbud med tiotalet nya kurser samt dessutom fortsätter satsningen på att hålla en 10-poängskurs i omvärlds- och framtidsanalys tillsammans med högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Man kan härmed notera att Kairos Future nu på allvar tar upp kampen med Docere Intelligence om att vara den största utbildaren inom omvärldsanalys i Sverige. Detta gör att det till hösten nu finns ett totalt kursutbud på marknaden av sällan skådat slag, vilket naturligtvis är till gagn för hela området och framförallt alla som tänkt gå en utbildning då möjligheterna att hitta en utbildning som passar är större än någonsin.

Källa: Kairos Academy