Kairos Future arrangerar traineeprogram i omvärldsanalys, scenarioplanering och affärsutveckling
Kairos Future AB arrangerar tillsammans med kommuner och företag i Västra Skaraborg nu ett traineeprogram med inriktning mot omvärldsanalys och affärsutveckling.
Programmet riktar sig till personer med utbildning inom ekonomi, marknadsföring, teknik, IT eller kulturgeografi på universitets- eller högskolenivå. Utbildningen syfte är att öka deltagarnas förmåga att uppfatta signaler i omvärlden, att skapa engagerande framtidsscenarier och att omsätta dessa kunskaper i konkreta affärer.
Utbildningen omfattar 20 heldagar under en sexmånadersperiod. Föreläsningar, seminarier och eget arbete både enskilt och i grupp syftar till att ge unik kunskap inom området omvärld, framtid och affärsutveckling. Under utbildningen, som är kostnadsfri, är du anställd på något av Västra Skaraborgs expansiva företag.
Traineeprogrammet startar den 26 februari 2001 och ansökan skall vara inne senast den 3 februari. För mer information kontakta Kairos Future.

Källa: Kairos Future AB