Kairos Future analyserar kinesiska marknaden i nystartat ”China Lab”
Kairos Future meddelar att de samlar sin kinarelaterade omvärldsanalysverksamhet i ett vad man kallar ”China Lab”. Syftet är att analysera utvecklingen i Kina med fokus på konsument- och innovationsfrågor och förse kunder med insikter om vart den kinesiska marknaden är på väg och hur man på bästa sätt kan utnyttja de möjligheter som öppnas.

”Vi ser nu att Kina går in den tredje fasen, till att bli en ledande idémarknad. De är t ex redan världens näst största forskningsnation. Därmed är det viktigare än någonsin för företag i väst att förstå vad som sker i Kina”, säger Mats Lindgren, VD för Kairos Future.

På Kairos Future menar man att nu handlar det inte längre enbart om kinesisk produktion och kinesiska konsumenter. Inom några år kommer världen att översvämmas av kinesiska idéer, innovationer och produkter. Vinnarna blir de som förstår den kinesiska transformationen först, de som är bäst på att fånga de nya möjligheterna. Och då krävs nya analysverktyg och en förmåga att utnyttja all den öppna information som finns tillgänglig via nätet, i kombination med direkta kontakter med såväl konsumenter som experter och andra nyckelpersoner.

För att hjälpa företagen analysera Kinamarknaden har Kairos Future utvecklat en uppsättning analysverktyg. Det omfattar alltifrån kontinuerlig bevakning och semantisk analys av en miljon bloggare, kvantitativa enkätundersökningar och expertpaneler, till automatiserad kvalitativ medieanalys och kartläggningar av innovations-, patent- och aktörslandskap.

”De digitala avtryck som Kinas 400 miljoner internetanvändare lämnar efter sig innehåller ovärderlig affärsnyttig information. De ger oss för första gången möjlighet att i realtid överblicka Kinas snabba utveckling inom en mängd områden”, säger Tomas Larsson, analytiker på Kairos Future.

Källa: Kairos Future