Kairos Future AB lanserar tjänst för löpande omvärldsbevakning – Kairos EarlyWarning™
Det svenska omvärlds- och trendanalysföretaget Kairos Future AB meddelar nu att man lanserar tjänsten Kairos EarlyWarning™.
Den nya tjänsten bygger på Kairos erfarenheter om att många organisationer inte hinner med den löpande och breda omvärldsbevakning som krävs för att i rätt tid identifiera tecken på förändring, trender och trendbrott i relation till tidigare genomfört scenarioarbete, och på så vis se åt vilket håll man är på väg. Ökar eller minskar sannolikheten för att ett visst scenario ska bli verklighet? Hur påverkas det av nya trender? Vilka nya osäkerheter kan inverka?
Med Kairos EarlyWarning™ vill man erbjuda omvärldsbevakning med sikte på att förlänga den strategiska nyttan av tidigare genomfört framtidsarbete. Tjänsten består av regelbunden skriftlig rapportering som kan kompletteras med presentationer för de anställda.
För företag som inte tidigare arbetat organiserat med framtidsanalys har Kairos sedan tidigare en tjänst kallad Kairos TrendWatch™. Det är en tjänst som fungerar som utgångspunkt för att organisera omvärldsbevakning, och sedan arbeta med löpande bevakning och analys. Ansvariga för de löpande omvärldsbevakningstjänsterna på Kairos Future AB är Johanna Laurent och Per Snaprud.
[Fotnot: Mer info om Kairos finns i bidigitals branschindex]

Källa: Kairos Future AB