Kairos erbjuder distansutbildning i omvärlds- & framtidsanalys som ger 10 högskolepoäng
Kairos Future meddelar nu att de i samarbete med Högskolan i Trollhättan/Uddevalla under våren startar en 10-poängskurs i omvärlds- och framtidsanalys, som riktar sig till företag och organisationer.
Kursen ges i Stockholm och består av tre huvudmoment: omvärldsanalys (3p), scenarioplanering (3p) och framtidsstrategier (4p). Utbildningen är en distanskurs och består av fyra lärarledda etapper på tre sammanhållna heldagar vardera. Det är cirka tre veckor mellan varje etapp under vilka deltagarna, utöver sina vanliga arbeten, arbetar självständigt med projekt.
Sista anmälningsdag till kursen är den 20:e mars.

Källa: Kairos Future AB