Jordnära omvärldsanalyser i ny utbildningssatsning
Att omvärldsanalyser blir allt mer vanliga i de mest skiftande sammanhang är något som många av oss har noterat de senaste åren. Ett för branschen annorlunda men mycket trevligt tecken på detta är att nu utbildas till och med lantbrukare i att göra egna omvärldsanalyser!
Mera ”jordnära” omvärldsanalyser lär man inte finna än i den kurs för lantbrukare som anordnas för dalsländska jordbrukare, kvarnägare och örtodlare. Bakom satsningen står Dalslandsmat i projektet ”Bondeföretagare”. Deltagarna får lära sig att analysera sin produkt och affärsidé, där omvärldsanalysen är det centrala i hela utbildningen.

Källa: Trollhättans Tidning och Elfsborgs Läns Allehanda