Jernhusen utvecklar sin omvärldsanalys med stöd av Wide narrow
Jernhusen har valt Wide narrow som partner för att strukturera sitt arbete med omvärldsanalys. Under första halvåret av 2011 implementerar Wide narrow sitt systemstöd Perspective och sin metodik hos Jernhusen.

”Vi är ett fastighetsbolag i transportsektorn och har en samhällsbyggarroll med de utmaningar det innebär. För att kunna möta dessa utmaningar på rätt sätt behöver vi fokusera vår omvärldsbevakning och -analys på det som är väsentligt för oss. Wide narrows system och metodik hjälper oss att på ett effektivt sätt samla in den information vi har behov av och använda den i vårt fortsatta utvecklingsarbete”, säger Ann Wiberg, chef Strategisk utveckling på Jernhusen.

Jernhusen kommer efter implementering att arbeta i Perspective, Wide narrows systemstöd för omvärldsanalys från bevakning till leverans av faktabaserade beslutsunderlag. Analysen som ligger till grund för innehållet i beslutsunderlagen står Jernhusens egna medarbetare för med stöd av Wide narrows metodik.

”Jernhusen befinner sig i ett expansivt skede. Då är det extra viktigt med ett beslutsunderlag som presenterar påverkande faktorer i omvärlden och uppmanar till handling. För oss på Wide narrow är det mycket spännande att få möjlighet att hjälpa Jernhusen att skapa en effektiv struktur för sin omvärldsanalys”, säger Daniel Petersson, vd på Wide narrow.

Wide narrow Intelligence AB är specialister inom omvärldsanalys. Med systemstödet Perspective och en välbeprövad metodik förflyttar Wide narrow sina kunders omvärldsanalys från externa konsulter till kundernas egna interna kompetens. Omvärldsanalysen presenteras i online-producerade, visuellt attraktiva och faktabaserade beslutsunderlag. Wide narrow grundades 2005 och har kontor i Stockholm.

Källa: Wide narrow