ITS-Sweden och Kristdemokraterna nya kundkategorier för Retrievers omvärldsbevakningstjänster
ITS-Sweden och Kristdemokraterna har valt Retriever som leverantör av nyheter till sina webbsidor.
”Kristdemokraterna och ITS-Sweden breddar Retrievers kundbas och visar på potentialen med digital omvärldsbevakning. Företag och organisationer i vitt skilda branscher kan alla finna sin nytta med tjänsterna”, säger Daniel Petersson, Affärsområdeschef för Retriever.
Både Kristdemokraterna och ITS-Sweden presenterar nyhetsbevakningen publikt, direkt på de egna webbsidorna.
”Retriever hjälper oss att följa vad som skrivs på Internet om Kristdemokraterna och om debatter och händelser som är intressanta för oss. Den omedelbara publiceringen av nyheterna på webbsidan är även en service till journalister och andra intressenter”, säger Niclas Brantingson, Pressekreterare för Kristdemokraterna.
”Vi på ITS-Sweden har givit vår webbsida ett ökat nyhetsvärde genom att infoga omvärldsbevakningstjänsten från Retriever. Nu får våra besökare alltid tillgång till det senaste som tas upp kring oss och branschen i media”, säger Christer Karlsson, Project Manager på ITS-Sweden.

Källa: Retriever