IT Piloterna vann Riksskatteverkets upphandling av researchutbildningar
Omvärldsbevakningsföretaget IT Piloterna var det branschföretag som vann Riksskatteverkets (RSV) upphandling av utbildningar i informationssökning.
“Internet Research” och “Internet Research – Juridik” var de två utbildningsupplägg som bäst svarade mot myndighetens behov. Utbildningsinsatsen startar nu i augusti och kommer att pågå ända fram till 2006. Syftet med utbildningsinsatsen är att effektivisera och kvalitetssäkra medarbetarnas inhämtning av extern information.

“Det är intressant att en myndighet med så hög IT-mognad som RSV väljer att satsa brett på Internetutbildning, målet är minst 3000 kursdeltagare. Det stärker oss i vår uppfattning att behoven av denna typ av utbildning fortfarande är mycket stora, både hos företag, myndigheter och organisationer. De flesta som använder Internet idag är självlärda surfare som inte vet att de kan bli mycket effektivare informationssökare” säger Anders Johanson, IT Piloternas VD.

Källa: IT Piloterna