IT Pilot byter namn till Wide narrow och fokuserar på Business Intelligence
Efter drygt åtta år som konsult och systemleverantör inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys, byter företaget IT Pilot namn till ”Wide narrow”. I samband med namnbytet paketeras tjänsterna om, med fokus på metoder och system för Business Intelligence. Wide narrow framhåller sina erfarenheter från utbildningar och workshops, där man har utbildat över 4000 deltagare från näringslivet och offentlig sektor i informationssökning, omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Interaktionen med kursdeltagare ger företaget mycket god kunskap om marknadens mognad och behov.

Sedan början av 2000-talet erbjuder ett stort antal digitala mediebevakare ett alternativ till Observers manuella tjänster. Det har ökat tillgången på omvärldsinformation inom de flesta organisationer. Utvecklingen är inte odelat positiv, precis som på andra områden leder ökad tillgång på information inte nödvändigtvis till mer välinformerade medarbetare. Wide narrow menar att de flesta organisationer har mycket att vinna på att se över sina processer för business intelligence från grunden.

”Vi upplever att allt fler organisationer efterfrågar metoder som gör att omvärlden verkligen vägs in i beslut och planering, säger företagets VD Anders Bretz. Fokus har förflyttats från insamling till att utvärdera hur man bäst skall dra nytta av tillgänglig omvärldsinformation. Tillgång till omfattande nyhetsflöden ??r definitivt inte detsamma som en välunderrättad organisation”, fortsätter VD Anders Bretz.

För mer information om Wide narrow se deras nya hemsida via länken nedan.

Källa: Wide narrow