IT-nyhetssajten Paginova.com såld till amerikanska Internet.com
Pagina Förlags AB har genomfört en försäljning av nyhetssajten Paginova.com inklusive alla nyhetsbreven som fanns inom denna enhet. Endast immateriella tillgångar är överförda i affären och all personal blir kvar hos Pagina.
Köpare är internet.com Corp., USA där Alan Meckler är huvudman, med stor erfarenhet från IT-media branschen. Köparen startar samtidigt en svensk webbportal för IT-industrin under adressen sweden.internet.com där Paginova.com numera
är integrerad. Internet.com produceras i 21 internationella editioner.
Bland nyhetsbreven finns Veckans Paginova som startades redan december 1995 och är en av landets äldsta nyhetsbrev med fokus på Internet marknaden. Denna startades av Paginas ägare och förläggare Lauri Pappinen och har haft Lauri som
redaktör under alla åren. Lauri Pappinen är en branschveteran och var med redan 1978 och startade tidningen Mikrodatorn.

Källa: Sweden.internet.com – Paginova