IT-Affärer Analys skriver om IT:s inverkan på samhälle, kultur och människor
Första numret av elektroniska “IT-Affärer Analys” finns nu att besöka på Internet. Det är ett samarbete mellan tidningen IT-affärer, Stockholms E-handelskammare och Interaktiva Institutet. IT-Affärer Analys presenterar artiklar kring “IT- och kommunikationsteknikens inverkan på samhälle, kultur och människors vardag”.
[Fotnot: Detta är delvis en spin-off av den nedlagda elektroniska “Tidskriften e”, vars material för övrigt finns kvar på siten www.esociety.nu]

Källa: IT-Affärer Analys