IP Due diligence från PRV
Notis: PRV meddelar tillkomsten av en ny uppdragstjänst inom IP Due diligence som man beskriver som “En mycket viktig aspekt vid affärsuppgörelser som till exempel företagsfusioner och förvärv är att säkerställa de immateriella tillgångarna. All expertis inom PRV samarbetar för att kartlägga det immateriella läget inom ett företag”. För mer information kontakta PRV.

Källa: PRV (IP Due diligence)