Internationella aktörer i samarbete – lanserar ny tjänst för omvärldsbevakning och omvärldsanalys i Sverige
Esmerk och Novintel lanserar nu snart en gemensam tjänst för omvärldsbevakning och omvärldsanalys i Sverige. Tjänsten, Intelliscreen, ska kombinera Esmerks styrkor inom nyhetsbevakning med Novintels styrkor på analysområdet. Allt levererat i Novintels portallösning för omvärldsanalys som, enligt företagens egen uppgift, är en av världens ledande lösningar inom området competitive intelligence. Intelliscreen kommer att innehålla följande (se punkter nedan) som sammanställs i en portal som bl.a. innehåller personliga email-alerts för alla användare i kundens organisation:

 • Nyhetsbevakning i mer än 1500 tidsskrifter från 130 länder på 30 språk.
 • Internetbevakning av utvalda informationskällor på Internet.
 • Rapportbevakning av utvalda branschanalyser.
 • Analysbibliotek där ni kan spara interna och externa analyser och rapporter.
 • Branschanalyser sammanställda av analytiker som följer marknadsutveckligen utifrån ert perspektiv, t ex i form av en månatlig branschöversikt eller en Early Warning rapportering.

  ”Målgruppen är företag som har behov av att vara uppdaterade om vad som händer i den föränderliga omvärlden”, säger Simon Kuru på Esmerk. ”Tjänsten har en rad unika konkurrensfördelar. Informationen väljs ut och sammanställs av analytiker utifrån uppdragsgivarens definierade behov, inte av maskiner som gör automatiska sökningar i databaser baserat på sökord. Detta leder till en högre och bättre träffsäkerhet givet den information man behöver och minskar risken för information overload. Intelliscreen baseras på ett helhetstänkande kring intelligence och är en betydligt mer värdeförädlande och analytisk tjänst jämfört med många andra.”

  ”Nu finns möjligheten att samla olika externa informationskällor och internt material på ett och samma ställe. All omvärldsinformation kommer till Intelliscreenportalen. Detta skapar stora tids- och kostnadsbesparingar. En analys av informationen från de olika informationskällorna i portalen görs av erfarna analytiker. Denna analys tar upp de viktigaste händelserna och trenderna som berör kunden,” Säger Hans Hedin på Novintel.

  Intelliscreen ska ge möjlighet att integrera intern kunskap med den externa. Varje enskild användare kan skapa sin egen nyhetsrapport och bara få den omvärldsinformation som han eller hon är intresserad av. Novintel och Esmerk levererar idag tjänster inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys till kunder som Shell, Porsche, The Absolut Company, Vattenfall, Carlsberg, American Automobile Association, Danisco, GE Healthcare med flera.
  Den 12 april sker lanseringen av Intelliscreen i Sverige. Lanseringen sker i samband med ett frukostseminarium där bl.a. Hans Hedin på Novintel berättar om de senaste trenderna inom omvärlds- och marknadsanalys. Ett case med erfarenheter från omvärldsanalys hos Tamro Pharmaceutical Distribution kommer även att tas upp.

  Källa: Esmerk och Novintel