Internationell trendspaning inom teknik, media och tele
För tionde året i rad presenterar revisions- och konsultföretaget Deloitte de internationella trenderna inom teknik, media och telekommunikation. Rapporten, TMT Predictions 2011, bygger på över tiotusen branschpersoners synpunkter världen över inom Deloittes affärsnätverk. Rapporten redovisar i sin helhet 18 olika trendspaningar inom olika områden. Några av dessa är att Wi-Fi i butiker ökar försäljningen, att över 50 procent av datorförsäljningen kommer att gälla andra produkter än den traditionella datorn och att reklamföretagen kan känna sig lugna – digitala inspelningsmöjligheter är inget hot mot TV reklamen.

Erik Olin, partner på Deloitte om en av trenderna inom teknik:
– Att hälften av datorförsäljningen gäller andra produkter än den traditionella PCn får stora konsekvenser för både konsumenter och företagens IT avdelningar. För användarna kommer valet av produkt att bli svårare och kräva större eftertanke i takt med att valmöjligheterna ökar. För företagen ligger utmaningen i att flera produkter med olika krav på säkerhet och funktionalitet och olika operativsystem måste kunna fungera i företagets nätverk. Trots den ökade komplexitet som detta innebär blir det allt vanligare att företagen låter sina anställda själva välja vilken eller vilka produkter de vill använda, säger Erik Olin.

När det gäller myndigheternas användning av internet, så kallat e-Government, fortsätter utbyggnaden i snabb takt. Ökningen innebär i ett antal länder att internet blir den primära kanalen för vissa ärenden. Deloittes rapport visar att Sverige ligger i framkant vad gäller internetanvändning i Europa, men färre än hälften av oss svenskar använde någon form av eGov under 2009 vilket är väsentligt lägre än många andra länder inom EU.

När det gäller trendspaningar inom media tycks digitala inspelningsmöjligheter inte heller bli ett hot mot TV-reklamen. Tvärtom öppnas nya möjligheter för reklamföretagen. Studier visar att även reklam som spolas förbi i 12 gånger den normala hastigheten registreras av tittaren. Användandet av DVR teknologi gör det även möjligt att samla in information om vilka reklamfilmer som spolas förbi och till och med byta ut reklam i redan inspelat material, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte. Han lyfter också fram de olika pekskärmarna, så kallade tablets och deras applikationer som nu snabbt klättrar upp på företagens agendor under 2011. Pekskärmarna förflyttar sig snabbt från att vara leksaker till professionella affärsverktyg inte minst inom servicenäring och handel.

Daniel De Paula, partner på Deloitte om trender inom telekommunikation:
– Mängden data inom publika Wi-Fi nätverk växer med upp emot 50 procent snabbare än volymen inom mobilt bredband. När allt fler kaféer, restauranger och butiker erbjuder gratis surfing avlastas operatörernas mobila nät som tidigare börjat införa surf-tak för att hantera den snabbt ökande datamängden. Med ökad aptit för publika Wi-Fi nätverk kommer det relativt dyrare mobila bredbandet att fokusera mer mot användare som är villiga att betala för täckning, rörlighet och integrerad säkerhet, säger Daniel de Paula.

– Tidigare har det också funnits ett kraftigt motstånd bland butiksägarna för Wi-Fi. Man ville inte underlätta för prisjämförelse mot nätbutikerna. Men det visar sig att kunderna trots allt köper på plats även om priset skulle vara något högre. Det öppnar möjligheter för butikerna att lägga mer tid på service, snarare än att svara på rutinartade frågor, säger Daniel De Paula.

Hela rapporten kan nu laddas ner från Deloitte AB:s hemsida.

Källa: Deloitte AB