Intelligentare omvärldsbevakning från Esmerk Group
Esmerk Information meddelar att de har en ny produkt för strukturerad omvärldsbevakning kallad ”Pro@ctive”. Den skall ge bättre möjligheter att sortera nyhetsflödet från de 80 länder Esmerk bevakar, och tillhandahålla databasens fördelar till kundens personliga bevakningsprofil, och strukturera underlaget för omvärldsanalys.
Med hjälp av Pro@ctive kan Esmerk förse företag med en bred global bevakning av dags-, affärs- och fackpress. De enskilda medarbetarna kan sedan själva begränsa informationsflödet till de händelser i omvärlden som branscher, företag, produkter och infallsvinklar, som är av betydelse för deras arbete. Pro@ctive erbjuder sökbarhet samt en kombination av ”pull-tekniken” för analyser, och ”push-tekniken” för early-warnings.

Källa: Esmerk Information