Intelligenceverktyg i ny version hittar det mesta
QL2 Software har nu lanserat WebQL 2.4, som är den senaste versionen av det avancerade intelligenceverktyget som samlar in högst målinriktad information från allehanda ostrukturerade informationskällor för konkurrentanalyser, marknadstrender mm. Den nya versionen har ett antal utökade funktioner som genomsökning av epostarkiv, bloggar och ordbehandlingsfiler mm.

Källa: QL2 Software