Intelligence Data och Comintell samarbetar för att utveckla kompletta Knowledge Management lösningar
Intelligence Data (www.intelligencedata.com) och Comintell meddelar idag att man ingår ett strategiskt “marketing & technology” partnerskap. Tillsammans skall företagen utveckla knowledge management och competitive intelligence lösningar till globala kunder. Intelligence Data (som tillhör Thomson Financials, för mer info se www.thomsonfinancial.com), är ett snabbväxande Internetföretag som förser sina kunder med kvalificerade analyser och Comintell är å sin sida en av de ledande leverantörerna av företagsportaler för knowledge management. Detta utgör grunden för överenskommelsen där bla Comintell kommer att integrera Intelligence Datas innehåll, som tex deras välkända Intrascope, med portalproduktserien Comintell Connect™. “Kombinationen av våra två företags styrkor kommer att ge våra kunder konkurrensfördelar som är nödvändiga i dagens marknadsläge”, kommenterade Cheryl Curran, Vice President of Marketing på Intelligence Data. “Både Intelligence Data och Comintell delar samma vision om att förse våra globala kunder med snabb och passande informationsförsörjning från de bästa möjliga källorna för att optimera företagens prestationer och snabba upp beslutsfattandet”, säger Gabriel Anderbjörk, VD, Comintell.
Sources : Comintell