Integration av ostrukturerad information fortfarande en stor utmaning
AIIM och EMC Corporation, presenterar nu resultatet från en ny undersökning om informationsinnehåll och -hantering de genomfört. Undersökningen som omfattar mer än 200 personer i IT-branschen visar att dagens organisationer fortsätter att “kämpa” med den ostrukturerade informationen, som står för den största delen av den information man samlar in. Ostrukturerad information är av avgörande betydelse för företags affärsprocesser men ofta lyckas man inte integrera denna typ av svårhanterad information på ett bra sätt i organisationen. De traditionella systemen för innehållshantering har ofta svårt att på ett enkelt sätt ta tillvara denna information. Cirka hälften av respondenterna i undersökningen ansåg att det krävdes allt för stora ansträngningar med bl.a. integration av separata tekniker/programvaror för att åstadkomma ett bra resultat. För den som är intresserad finns det just nu en podcast att lyssna på från presentationen av AIIM:s undersökning och resultat (mp3 podcast).

Källa: AIIM