InStream integrerar söktekniken för informations- och mjukvaruleverantörer
Norska företaget Fast Search & Transfer (FAST), som idag är en av världens största och ledande utvecklare inom företagsrelaterad sökteknik och realtids alert-teknik, lanserar nu ”FAST InStream”, som är en så kallad OEM-lösning inom området enterprise-search. Produkten riktar sig alltså främst till andra leverantörer som vill integrera InStream i sina egna produkter. InStream stödjer såväl information som är strukturerad som ostrukturerad, samt har inbyggda analysfunktioner för statistik och språk med kompletterande alertfunktioner. FAST InStream ska enligt företaget kunna anpassas till alla typer av informationsintensiva mjukvaruapplikationer och även klara mycket stora datamängder.

Källa: Fast Search & Transfer (FAST)