Insikt är lönsamt – gå på insiktsdag
Med ovan rubrik proklamerar det stora undersökningsföretaget GfK Sverige sin inbjudan till sitt årliga arrangemang ”GfK Insiktsdagen”. Två kostnadsfria seminarier på temat Insight hålls nu i september. Talar gör bl.a. Richard Matthews och Teo Härén. Det första seminariet hålls i Malmö den 24 september samt det andra i Stockholm dagen efter den 25 september. Begränsat antal platser. För anmälan och mer information se källänk nedan.

Källa: GfK Sverige