Innovation och analys med TRIZ
Nästa torsdag den 11 juni 2009 håller Aurora ett gratis webbsänt seminarium med TRIZ-experten David Conley. Han kommer då att ge en introduktion till den vetenskapliga disciplin inom innovationsområdet som kallas för TRIZ och hur man använder det i den egna organisationen. Vidare ges exempel på olika verktyg för systematisk innovation. Anmälan sker till Aurora via deras hemsida, se länk nedan.

Källa: Aurora WDC