Innehåll från Factiva nu sökbart direkt från vanlig sökmotor på nätet
Informationsleverantören Factiva meddelar att från idag är utvalda delar av Factivas innehåll tillgängligt via “Yahoo! Search Subscriptions“, som nyligen lanserades av Yahoo i en första testversion som möjliggör för användare att samtidigt som de söker på webben även söka direkt i flera andra onlinetjänster som t.ex. Factiva.

Genom integrationen av Factivas och andra betaltjänster i en vanlig sökmotor på nätet som Yahoo öppnar det upp marknaden för dessa aktörer till en enormt stor användargrupp som söker på nätet efter information. Factivas kunder får därmed från idag en ny möjlighet att smidigt läsa nyheter och annan information. Användare som inte redan är Factivakunder kan t.ex. köpa enstaka artiklar som är av intresse. Integrationen av kommersiella onlinetjänster med stora generella sökmotorer är sammanfattningsvis något mycket positivt som bidrar till att underlätta för användarna. Ökad integration av olika informationstjänster är något vi kan förvänta oss att se betydligt mer av i framtiden.

Källa: Factiva