Infotrender på höstkonferens
SFIS höstkonferens “INFOtrender” hålls den 24-25 november 2009 i Göteborg. Aviserande föreläsningar handlar bl.a. om “Medialandskapets förändring och dess konsekvenser”. Se källänk nedan för mer information om program mm.

Källa: INFOtrender