InfoTorg satsar stort på företagsinformation
InfoTorg har som strategisk målsättning att befästa och förstärka sin position inom informationssektorn. Ett viktigt led i detta är att göra utbudet av företagsinformation mer attraktivt, omfattande och lättsökt. Därför kommer InfoTorg att under 2008 utveckla en ny tjänst som samlar all företagsinformation i en och samma tjänst.

”Detta är det största projekt vi genomfört på InfoTorg. Målsättningen är att i slutet av nästa år lansera en helt ny och modern företagstjänst. Vi kommer att samla hela vårt omfattande utbud av företagsinformation i en tjänst. Detta ställer stora krav på sökteknologi och intuitiva sökfunktioner, varför en stor del av utvecklingsarbetet kommer fokuseras på den bakomliggande tekniken”, säger Christer Hultgren, produktchef på InfoTorg.

För att användarna ska kunna arbeta så effektivt som möjligt i tjänsten kommer användargränssnittet bli tydligt och lättarbetat med möjlighet till personlig anpassning. Ytterligare en förbättring mot befintliga tjänster, där användarna till största delen får eftersökt information färdig och presenterad på bildskärmen, är att man kommer att kunna exportera, bearbeta och själv vidareförädla den information man får fram.

Källa: InfoTorg