Informationsverksamheten ett starkt växande framtidsområde enligt svenska chefer
Investeringarna i informationsverksamheten ökar – 64 % ämnar investera mer de kommande 5 åren. Det visar den VD/GD studie som Sveriges Informationsförening genomfört där 200 ledande chefer medverkar. Resultaten visar att näringsliv och offentlig verksamhet nu satsar på informationsverksamheten. Samtidigt som förtroendefrågorna blir allt viktigare ökar såväl investeringarna som behovet av professionella informatörer och konsulter. Informatörerna flyttar också fram sina positioner och fler tar plats i ledningsgrupperna.

I studien tillfrågades VD/GD om sin syn på framtiden, de närmsta fem åren. Trenden är entydig; 64 % av de tillfrågade tänker investera mer i sin informationsverksamhet, 78 % anser att förtroendefrågorna kommer att bli viktigare, 80 % tror på en ökad efterfrågan på professionell informationsverksamhet och 65 % anger att behovet av professionella informatörer ökar.
Informatörerna ökar också sin representation i ledningsgrupperna, visar studien. Idag uppger 80 % att informationschefen sitter med i ledningsgruppen, en ökning med 7 % på 5 år. De arbetsuppgifter som prioriteras högst är varumärkesfrågor, relationsskapande insatser och utveckling av informationsstrategier. Jämfört med tidigare års studie har intresset ökat förutom för varumärket även för förtroendefrågor och delaktighet i affärsutvecklingen.

“Det är helt klart att informatörerna är på frammarsch. Nu har vi svart på vitt att näringsliv och offentlig sektor verkligen vill satsa på informationsfunktionerna och att det är de tunga affärsrelaterade arbetsområdena som värderas högst, kommenterar Margaretha Sjöberg generalsekreterare och VD för Sveriges Informationsförening.”

VD/GD studien genomförs vart femte år och syftar till att mäta synen och efterfrågan på informations-branschens tjänster och verksamma informatörer. Årets studie genomfördes under juni månad och omfattade totalt 200 intervjuer, varav 100 inom det privata näringslivet och 100 inom offentlig sektor. GfK Sverige AB svarade för genomförandet. Du kan just nu ladda ner och läsa hela rapporten (pdf-fil) här.

Källa: Sveriges Informationsförening