Informationstjänster kompletterar med automatiska uppläsningstjänster
Nyheter blir allt mer multimediala och ett led i detta är att informationstjänsten Factiva nu har infört en funktion för “text-till-tal” som gör att Factivas användare kan lyssna på sina affärsnyheter istället för att läsa dem. Med ett klick så läses artikeln upp direkt. I första stadiet finns möjligheten “Listen to Article” till alla fulltext artiklar på engelska, franska, tyska, italienska och spanska som har färre än 4000 ord. Tekniken som möjliggör att man kan lyssna på textbaserade nyhetsrapporteringar mm kommer från företaget VoiceCorp som direkt och automatiskt konverterar texten till tal. Ingen nedladdning eller installation av programvara behövs för att använda uppläsningstjänsten.

Källa: Dow Jones Factiva