Informationstjänst nu tillgänglig i nya Microsoft Office-paketet
Som vi tidigare berättat har Factiva arbetat med att integrera sina tjänster med den nya Microsoft Office 2003 versionen. Nu meddelar Factiva att från och med idag ska deras första anpassade lösning ”Factiva Search” för det nya Microsoft Office systemet vara tillgängligt för kunderna.
Med Factiva Search integrerat i Microsoft Office 2003 kan man direkt från denna miljö få tillgång till extern affärsinformation, research mm.

Källa: Factiva