Informationsbranschens omsättning minskade under 2009
För första gången sedan mätningarna av informations/PR-branschen började har Informations-index sjunkit. Förra året investerades 41,3 miljarder av företag, organisationer och offentlig sektor i information och PR i Sverige. Och trots det senaste årets stora trend, sociala medier, har bara sju procent avsatt pengar till arbetet.

Indexet som mäts av Sveriges Informationsförening och PRECIS har sjunkit med drygt tio procent, från 46 miljarder 2007 till 41,3 miljarder 2009 efter att ha stadigt ökat sedan mätningarna började 2005. En genomgående trend över alla de mätningar som gjorts visar att kommunerna kontinuerligt ökar sina informationsbudgetar, och också köper in mycket tjänster. Onoterade bolag och landsting drar ner sina investeringar. De som satsar mest pengar på kommunikation är börsbolag och statliga myndigheter. Mer av pengarna i budgeten – 5, 9 miljarder – läggs nu på inköp av tjänster inom information och PR (konsulttid) än tidigare år, på bekostnad av reklamtjänster.

Sveriges Informationsförening och PRECIS har mätt informations/PR-branschen sedan 2005, vartannat år med en kvantitativ mätning och vartannat år med en kvalitativ mätning. Årets undersökning är en kvantitativ mätning, där respondenterna, 355 personer med informationsbudgetsansvar, fått ange sin egen budget samt informations- och PR-investeringar i marknadsbudgeten. Hela rapporten kan hämtas via nedan länk.

Källa: Informationsindex