Informationsbranschen växer
Sveriges Informationsförening och Precis har undersökt hur stor den totala informationsinvesteringen i Sverige är. Genom att studera olika tillväxttal, både inom och utom branschen, konjunkturutveckling och inköpschefsindex visar det sig att Informationsindex för 2006 närmar sig 40 miljarder kronor. En djupstudie av marknads-PR ingår också som visar hur pengarna förflyttas från marknad till information/public relations. Det finns många indikatorer på att branschens tillväxt är högre och intensivare än på många år. Undersökningar och studier tyder på att informations-/public relations-investeringarna ökar mer än investeringar i andra traditionella kanaler. Tillväxten består dels i ett ökat antal yrkesverksamma inom området men också av ett ökat behov av strategisk kompetens. För fullständig rapport och beskrivning av Informationsindex 2006 se länk nedan.

Källa: Informationsindex